KÍNH BÁI BIỆT ÂN SƯ TỊNH KHÔNG - Tuệ Kiên

27 Tháng Bảy 20223:32 CH(Xem: 565)
Tinh_Khong-content

Kính bái biệt Ân sư

Thế là hết, ôi thiên thu vĩnh biệt,
Buổi sáng nay, còn tăm tối đất trời.
Từ cảnh Chùa Cực Lạc, nước Đài Loan,
Ngôi sao rụng trên cao xanh. Người hỡi!

Thế giới bàng hoàng, hung tin vừa tới,
Khắp nhân thiên thương tiếc cánh hoa rơi.
Một gương sáng, một đời tu phạm hạnh,
Tịnh độ pháp môn, Ngài hoằng hóa cả đời.

Pháp sư Tịnh Không, vị ân sư trí huệ tuyệt vời,
Hình bóng Ngài sẽ còn mãi trong lòng người con Phật.
Khắp nơi nơi, kinh cầu siêu, vang khắp đất trời,
Hồng danh Phật, tiếng Nam Mô muôn người hộ niệm.

Phật tử thấm sâu lý huyền Pháp môn niệm Phật,
Công đức Ngài ban trải khắp quần sanh.
Cho những ai trì niệm với lòng thành,
Sẽ hưởng phước một đời tu giải thoát.

Pháp thân Ân sư, bàng bạc khắp nơi nơi,
Khi chúng con, câu niệm Phật chẳng rời.
Công đức ấy, cõi ta bà muôn người ngưỡng phục,
Thượng Tịnh, hạ Không, ngọn đuốc sáng từ bi, đức hạnh.

Phật tử Việt Nam, chúng con phát tâm niệm Phật,
Nguyện giác linh Ngài thượng phẩm, thượng sanh trên cõi Tịnh.
Sớm thành Phật quả, tái hiện ta bà hoằng Pháp độ sinh,
Cho thế giới hòa bình, chúng sinh sống thương yêu, an lạc…

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Đệ tử Tuệ Kiên kính bái biệt Ân sư
USA – Texas sáng ngày 26 tháng 7, năm 2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thieu_nu_ngam_hoa_sen